Talent verdient een goed concept

Een goed doordacht concept staat aan de basis van een stimulerende leeromgeving

In de praktijk zie je vaak dat de mate waarin talent zich kan ontwikkelen sterk afhankelijk is van individuele personen. Herken je dat? Nèt die juf of meester die het beste uit je kind weet te halen, of nèt die leidinggevende die oog heeft voor wat jij te bieden hebt. Het is fijn dat er zulke mensen zijn! Maar ook is het jammer, want talentontwikkeling zou niet afhankelijk moeten zijn van personen, maar zou moeten zijn ingebed in de processen van de organisatie.

Soms krijgen mensen met cognitief talent hulp van specialisten, zoals een hoogbegaafd kind hulp kan krijgen van een Specialist Hoogbegaafdheid of een werknemer van een goede coach. Dat verbetert de situatie van deze personen misschien, maar de organisatie is er nog niet altijd mee geholpen.

TalentConcept.nl ontwikkelt daarom
vanuit een bedrijfswetenschappelijke bril
de tools die nodig zijn voor
talentontwikkeling.

Met de juiste tools, kennis, werkverdeling en een goede coördinatie van processen kunnen organisaties talentvolle mensen zoveel beter faciliteren.

TalentConcept.nl is opgericht om scholen en andere organisaties te voorzien van tools om te kunnen groeien naar een omgeving waar talentvolle leerlingen of werknemers kunnen floreren.

Op dit moment zijn er tools in ontwikkeling om basisscholen te ondersteunen bij het (her)formuleren van het hoogbegaafdenbeleid.

Er zijn nog andere tools in ontwikkeling. Stay tuned! Wil je meer weten, neem dan gerust contact op.

12 Speerpunten voor basisscholen

Een leidraad bij het (her)formuleren van het hoogbegaafdenbeleid (conceptversie)

Op dit moment wordt de conceptversie van dit boekje door verschillende experts van feedback voorzien. Tips vanuit basisscholen zijn meer dan welkom! Wil je ook helpen, neem dan contact op!